Raporty bieżące

Zakres dat: Szukaj
Data/godzina Numer Tytuł
26/03/2021
18:07
10/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 10/2021)
22/01/2021
10:23
9/2021 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2021 r. (Raport 9/2021)
21/01/2021
16:34
8/2021 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 8/2021)
19/01/2021
14:52
7/2021 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 7/2021)
19/01/2021
12:53
6/2021 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 6/2021)
14/01/2021
13:56
5/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 5/2021)
14/01/2021
13:54
4/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 4/2021)
14/01/2021
13:52
3/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 3/2021)
14/01/2021
13:45
2/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 2/2021)
14/01/2021
13:43
1/2021 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 1/2021)
18/12/2020
15:48
39/2020 Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 39/2020)
23/11/2020
17:08
38/2020 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020 (Raport 38/2020)
10/11/2020
13:59
37/2020 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 37/2020)
29/10/2020
17:07
34/2020_1 Korekta raportu nr 34/2020 (Raport 34/2020_1)
28/10/2020
13:59
36/2020 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 10% (Raport 36/2020)
22/10/2020
16:54
35/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 35/2020)
09/10/2020
18:03
34/2020 Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki (Raport 34/2020)
22/09/2020
13:16
33/2020 Powołanie Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki (Raport 33/2020)
31/08/2020
18:50
32/2020 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020 (Raport 32/2020)
31/08/2020
15:54
31/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku (Raport 31/2020)
31/08/2020
15:20
30/2020 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 31 sierpnia 2020 roku (Raport 30/2020)
31/08/2020
15:03
29/2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 29/2020)
28/08/2020
16:08
28/2020 Oświadczenie akcjonariusza spółki Pana Jacka Papaja w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej (Raport 28/2020)
28/08/2020
15:28
27/2020 Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 27/2020)
27/08/2020
09:20
26/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 26/2020)
25/08/2020
13:46
25/2020 Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 25/2020)
21/08/2020
14:56
24/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 24/2020)
21/08/2020
10:16
23/2020 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (Raport 23/2020)
20/08/2020
19:57
22/2020 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej spółki oraz propozycja uzupełnień i zmian do projektów uchwał ZWZ nr 28 i 29/2020 (Raport 22/2020)
04/08/2020
18:12
21/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 21/2020)
04/08/2020
18:04
20/2020 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 20/2020)
31/07/2020
14:35
19/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 19/2020)
31/07/2020
14:28
18/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 18/2020)
30/06/2020
11:05
17/2020 Informacja o całkowitym wykupie obligacji serii I/2015 (Raport 17/2020)
26/06/2020
23:21
16/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 16/2020)
26/06/2020
23:15
15/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 15/2020)
15/06/2020
15:18
14/2020 Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia) (Raport 14/2020)
01/06/2020
19:25
13/2020 Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia)(Raport 13/2020)
22/05/2020
17:38
QSr 1/2020 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020 (Raport 12/2020)
28/04/2020
10:59
11/2020 Informacja o wcześniejszym całkowitym wykupie obligacji serii I/2017(Raport 11/2020)
17/04/2020
18:04
10/2020 Zawarcie umowy o refinansowanie wykupu obligacji (Raport 10/2020)
07/04/2020
17:31
9/2020/1 Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 – korekta (Raport 9/2020/1)
06/04/2020
16:58
9/2020 Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 (Raport 9/2020)
27/03/2020
19:11
8/2020 Raport roczny skonsolidowany 2019 (Raport 8/2020)
27/03/2020
19:07
7/2020 Raport roczny R 2019 (Raport 7/2020)
28/01/2020
12:45
6/2020 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2020 r. (Raport 6/2020)
17/01/2020
13:43
5/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 5/2020)
17/01/2020
12:16
4/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 4/2020)
17/01/2020
12:13
3/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 3/2020)
17/01/2020
12:11
2/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 2/2020)
17/01/2020
12:10
1/2020 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 1/2020)
22/11/2019
17:14
32/2019 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019 (Raport 32/2019)
23/09/2019
15:54
31/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 15% (Raport 31/2019)
30/08/2019
17:08
30/2019 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019 (Raport 30/2019)
29/07/2019
11:11
29/2019 Częściowy wykup obligacji serii I/2017 (Raport 29/2019)
18/07/2019
17:22
28/2019 Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2019-2020 (Raport 28/2019)
28/06/2019
16:44
27/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku (Raport 27/2019)
28/06/2019
16:30
26/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku (Raport 26/2019)
28/06/2019
10:33
25/2019 Częściowy wykup obligacji serii I/2015 (Raport 25/2019)
27/06/2019
18:01
24/2019 Wykonywanie umowy znaczącej (Raport 24/2019)
10/06/2019
17:08
23/2019 Wybór banku refinansującego (Raport 23/2019)
31/05/2019
17:07
22/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA (Raport 22/2019)
24/05/2019
17:08
21/2019 Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok (Raport 21/2019)
22/05/2019
17:18
20/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r. (Raport 20/2019)
08/05/2019
17:17
16/2019_2 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2018 – uzupełnienie (Raport 16/2019_2)
08/05/2019
17:15
15/2019_2 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2018 – uzupełnienie (Raport 15/2019_2)
08/05/2019
17:09
19/2019 Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego (Raport 19/2019)
26/04/2019
19:06
16/2019_1 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2018 – korekta (Raport 16/2019_1)
26/04/2019
18:58
15/2019_1 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2018 – korekta (Raport 15/2019_1)
17/04/2019
16:30
18/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 18/2019)
17/04/2019
16:21
17/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 17/2019)
12/04/2019
17:17
16/2019 Raport roczny skonsolidowany RS 2018 (Raport 16/2019)
12/04/2019
17:15
15/2019 Raport roczny R 2018 (Raport 15/2019)
15/03/2019
15:24
14/2019 Zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (Raport 14/2019)
12/03/2019
14:21
13/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 13/2019)
12/03/2019
14:11
12/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze Raport 12/2019
15/02/2019
12:39
11/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 11/2019)
05/02/2019
18:30
10/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 10/2019)
05/02/2019
18:24
9/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 9/2019)
05/02/2019
18:18
8/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 8/2019)
05/02/2019
18:09
7/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 7/2019)
05/02/2019
18:01
6/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 6/2019)
05/02/2019
17:51
5/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 5/2019)
01/02/2019
13:51
4/2019 Wniosek spółki zależnej o wyrażenie zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (Raport 4/2019)
28/01/2019
14:15
3/2019 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2019 r. (Raport 3/2019)
09/01/2019
17:38
2/2019 Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 2/2019)
04/01/2019
12:32
1/2019 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 1/2019)
28/12/2018
11:35
54/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 54/2018)
24/12/2018
09:48
53/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 53/2018)
21/12/2018
14:13
52/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 52/2018)
20/12/2018
13:15
51/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 51/2018)
19/12/2018
13:23
50/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 50/2018)
18/12/2018
13:18
49/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 49/2018)
14/12/2018
17:40
48/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 10% (Raport 48/2018)
13/12/2018
18:11
47/2018 Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 47/2018)
13/12/2018
16:24
46/2018 Zwołanie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 – ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia i zmiana warunków emisji w tym zakresie (Raport 46/2018)
10/12/2018
11:43
45/2018 Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 45/2018)
07/12/2018
14:37
44/2018_1 Korekta raportu numer 44/2018 – Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 44/2018_1)
06/12/2018
16:29
44/2018 Uchwały podjęte przez zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 44/2018)
05/12/2018
17:34
43/2018 Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 43/2018)
15/11/2018
17:38
42/2018 Zwołanie zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 42/2018)
15/11/2018
17:27
41/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2018 r. (Raport 41/2018)
14/11/2018
18:44
40/2018 Stanowisko Zarządu Comp S.A. w sprawie raportu bieżącego nr 44 /2018 opublikowanego przez spółkę HYPERION SA (Raport 40/2018)
07/11/2018
15:04
39/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 (Raport 39/2018)
02/10/2018
14:39
38/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 38/2018)
19/09/2018
14:54
37/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 37/2018)
13/09/2018
17:17
36/2018 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 36/2018)
31/08/2018
18:19
35/2018 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018 (Raport 35/2018)
30/07/2018
14:13
34/2018 Częściowy wykup obligacji serii I/2017 (Raport 34/2018)
13/07/2018
14:52
33/2018 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport 33/2018)
06/07/2018
14:23
32/2018 Zawiadomienie o zmianie do mniej niż 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 32/2018)
06/07/2018
12:19
31/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 31/2018)
06/07/2018
12:10
30/2018 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 30/2018)
02/07/2018
17:58
29/2018 Otrzymanie pisma firmy audytorskiej zawierającego wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy (Raport 29/2018)
29/06/2018
18:22
28/2018 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 29 czerwca 2018 r. (Raport 28/2018)
29/06/2018
17:56
27/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r. (Raport 27/2018)
29/06/2018
17:38
26/2018 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 26/2018)
29/06/2018
11:30
25/2018 Częściowy wykup obligacji serii I/2015 (Raport 25/2018)
25/06/2018
19:02
24/2018 Powołanie Członków Zarządu Spółki (Raport 24/2018)
25/06/2018
18:47
23/2018 Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych (Raport 23/2018)
25/06/2018
18:35
22/2018 Autokorekta projektów uchwał na WZ Comp S.A. (Raport 22/2018)
19/06/2018
23:47
21/2018 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 21/2018)
14/06/2018
15:49
20/2018 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 20/2018)
14/06/2018
15:32
19/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 19/2018)
30/05/2018
14:43
18/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp S.A. (Raport 18/2018)
22/05/2018
17:15
17/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018 r. (Raport 17/2018)
30/04/2018
13:57
16/2018 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 16/2018)
23/04/2018
23:36
15/2018 Skonsolidowany raport roczny RS 2017 (Raport 15/2018)
23/04/2018
23:26
14/2018 Raport roczny R 2017 (Raport 14/2018)
20/03/2018
18:08
13/2018 Przyjęcie założeń budżetowych grupy kapitałowej Comp na rok 2018 oraz założeń strategii rozwoju grupy kapitałowej Comp na na lata 2018-2020 (Raport 13/2018)
14/03/2018
17:35
12/2018 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2017 (Raport 12/2018)
12/03/2018
17:04
11/2018 Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 11/2018)
12/03/2018
14:47
10/2018 Powstanie hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 oraz serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę (Raport 10/2018)
13/02/2018
16:03
9/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w NWZA Spółki w dniu 13 lutego 2018 (Raport 9/2018)
13/02/2018
15:54
8/2018 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp S.A. w dn. 13 lutego 2018 (Raport 8/2018)
02/02/2018
17:22
7/2018 Zmiana warunków emisji obligacji I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015 (Raport 7/2018)
26/01/2018
09:56
6/2018 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 6/2018)
24/01/2018
14:49
5/2018 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2018 r. (Raport 5/2018)
12/01/2018
17:22
4/2018 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. (Raport 4/2018)
12/01/2018
17:10
3/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport 3/2018)
12/01/2018
16:44
2/2018 Zamiar połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. oraz uzgodnienie Planu połączenia Comp S.A. z Hallandale sp. z o.o. (Raport 2/2018)
12/01/2018
16:29
1/2018 Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 (Raport 1/2018)
21/12/2017
17:32
54/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 54/2017)
21/12/2017
17:30
53/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 53/2017)
21/12/2017
17:28
52/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 52/2017)
21/12/2017
17:24
51/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 51/2017)
21/12/2017
12:28
50/2017 Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 50/2017)
14/12/2017
17:00
49/2017 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 49/2017)
07/12/2017
17:18
48/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 48/2017)
07/12/2017
17:13
47/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 47/2017)
07/12/2017
15:39
46/2017 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 46/2017)
04/12/2017
16:37
45/2017 Wyznaczenie przez BanodSpot SA pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A. (Raport 45/2017)
04/12/2017
14:31
44/2017 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii I/2017 Comp S.A. (Raport 44/2017)
28/11/2017
19:24
43/2017 Wprowadzenie obligacji serii I/2017 Comp S.A. do alternatywnego systemu obrotu (Raport 43/2017)
22/11/2017
17:13
42/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r. (Raport 42/2017)
31/10/2017
16:23
41/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 41/2017)
22/09/2017
13:33
40/2017 Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 40/2017)
20/09/2017
17:06
39/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 39/2017)
20/09/2017
14:48
38/2017 Przyjęcie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. do depozytu obligacji serii I/2017 (Raport 38/2017)
12/09/2017
16:46
37/2017 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 37/2017)
04/09/2017
16:40
36/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 36/2017)
31/08/2017
19:57
35/2017 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (Raport 35/2017)
10/08/2017
09:36
34/2017 Informacja o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie Obligacji serii I/2015 (Raport 34/2017)
08/08/2017
14:21
33/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 33/2017)
08/08/2017
10:19
32/2017 Informacja o ustanowieniu jednego z zastawów na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 (Raport 32/2017)
01/08/2017
18:29
31/2017 Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 (Raport 31/2017)
31/07/2017
15:42
30/2017 Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 30/2017)
28/07/2017
15:56
29/2017 Informacja o dojściu do skutku emisji obligacji serii I/2017 oraz o wykupie obligacji serii I/2014 (Raport 29/2017)
25/07/2017
18:01
28/2017 Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 28/2017)
14/07/2017
16:00
27/2017 Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji (Raport 27/2017)
13/07/2017
13:34
26/2017 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (Raport 26/2017)
12/07/2017
15:21
25/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 25/2017)
11/07/2017
19:26
24/2017 Informacja o zawarciu umowy programowej, uchwale Ząrzadu w sprawie emisji obligacji oraz podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń (Raport 24/2017)
10/07/2017
18:03
23/2017 Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu. (Raport 23/2017)
30/06/2017
18:03
22/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30.06.2017 r. (Raport 22/2017)
30/06/2017
17:58
21/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 21/2017)
30/06/2017
17:35
20/2017 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2017 r. (Raport 20/2017)
28/06/2017
10:39
19/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 19/2017)
26/06/2017
16:19
18/2017 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 18/2017)
06/06/2017
16:14
17/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 17/2017)
02/06/2017
11:41
16/2017 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 16/2017)
01/06/2017
20:52
15/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport 15/2017)
01/06/2017
20:06
14/2017 Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienie nowego programu emisji obligacji (Raport 14/2017)
01/06/2017
19:44
13/2017 Powołanie Prezesa Zarządu Comp S.A. (Raport 13/2017)
01/06/2017
19:33
12/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 12/2017)
01/06/2017
19:25
11/2017 Rezygnacja Prezesa Zarządu Comp S.A. (Raport 11/2017)
01/06/2017
19:20
10/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Comp S.A. (Raport 10/2017)
30/05/2017
18:42
9/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze (Raport 9/2017)
30/05/2017
18:36
8/2017 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (Raport 8/2017)
22/05/2017
17:59
7/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2017 roku (Raport 7/2017)
07/04/2017
19:37
6/2017 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2016 (Raport 6/2017)
07/04/2017
19:26
5/2017 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2016 (Raport 5/2017)
28/03/2017
17:05
4/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok. (Raport 4/2017)
10/02/2017
17:55
3/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (Raport 3/2017)
10/02/2017
17:19
2/2017 Informacja o zawarciu porozumienia dot. nabywania akcji spółki (Raport 2/2017)
31/01/2017
16:01
1/2017 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2017 r. (Raport 1/2017)
17/11/2016
17:12
30/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r. (Raport 30/2016)
09/11/2016
16:35
29/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (Raport 29/2016)
29/09/2016
22:11
28/2016 Zawarcie umowy znaczącej (Raport 28/2016)
21/09/2016
16:42
27/2016 Dzień Ustalenia Praw dla wypłaty jednorazowej, dodatkowej premii dla Obligatariuszy obligacji serii I/2014 i I/2015 (Raport 27/2016)
20/09/2016
16:07
26/2016 Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2015 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 26/2016)
20/09/2016
16:00
25/2016 Informacja o podjętej uchwale przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii I/2014 w dniu 20 września 2016 roku (Raport 25/2016)
15/09/2016
18:04
24/2016 Autokorekta projektu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014 (Raport 24/2016)
31/08/2016
22:20
23/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2015 (Raport 23/2016)
31/08/2016
22:11
22/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii I/2014 (Raport 22/2016)
31/08/2016
21:48
21/2016 Informacja o naruszeniu warunków emisji obligacji serii I/2014 i I/2015 (Raport 21/2016)
31/08/2016
21:34
20/2016 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 (Raport 20/2016)
14/07/2016
14:59
19/2016 Przyjęcie polityki informacyjnej (Raport 19/2016)
30/06/2016
18:59
18/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. (Raport 18/2016)
30/06/2016
18:54
17/2016 Powołanie Członka Zarządu Spółki (Raport 17/2016)
30/06/2016
18:50
16/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 16/2016)
30/06/2016
18:42
15/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMP S.A. w dn.30 czerwca 2016 r.(Raport 15/2016)
28/06/2016
09:57
14/2016 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 14/2016)
28/06/2016
09:54
13/2016 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej COMP S.A. (Raport 13/2016)
16/06/2016
11:18
12/2016 Rezygnacja Członka Zarządu COMP S.A. (Raport 12/2016)
03/06/2016
17:59
11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. (Raport 11/2016)
13/05/2016
17:26
10/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2016 r. (Raport 10/2016)
21/04/2016
18:15
9/2016 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2015 (Raport 9/2016)
21/04/2016
18:09
8/2016 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2015 (Raport 8/2016)
18/04/2016
15:36
7/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015 (Raport 7/2016)
01/04/2016
10:17
6_1/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce – korekta (Raport 6_1/2016)
31/03/2016
14:06
6/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport: 6/2016)
15/03/2016
17:27
5/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 5/2016)
29/02/2016
18:00
4/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r. (Raport: 4/2016)
23/02/2016
14:15
3_1/2016 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych – korekta (Raport: 3_1/2016)
18/02/2016
16:08
3/2016 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 3/2016)
29/01/2016
16:36
2/2016 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 2/2016)
28/01/2016
11:58
1/2016 Terminy publikacji przez COMP S.A. raportów okresowych w 2016 r. (Raport: 1/2016)
23/12/2015
13:33
31/2015 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 31/2015)
23/11/2015
15:16
30/2015 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 30/2015)
13/11/2015
17:44
29/2015 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2015 r. (Raport: 29/2015)
28/10/2015
10:38
28/2015 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 28/2015)
14/10/2015
15:42
27/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2015 Comp S.A. (Raport: 27/2015)
09/10/2015
12:01
26/2015 Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii I/2015 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. (Raport: 26/2015)
06/10/2015
14:50
25/2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki COMP S.A. i zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% (Raport: 25/2015)
29/09/2015
17:35
24/2015 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 24/2015)
29/09/2015
17:20
23/2015 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzacą w skład organu zarządzającego Emitenta (Raport: 23/2015)
28/09/2015
17:15
22/2015 Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 22/2015)
28/09/2015
16:17
21/2015) Nabycie akcji własnych (Raport: 21/2015)
02/09/2015
07:43
20/2015 Oferta zakupu akcji COMP S.A. (Raport: 20/2015)
31/08/2015
18:51
19/2015 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (Raport: 19/2015)
30/06/2015
18:37
18/2015 Podjęcie przez WZA uchwały o wypłacie dywidendy (Raport: 18/2015)
30/06/2015
18:29
17/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dn. 30 czerwca 2015 r. (Raport: 17/2015)
30/06/2015
18:23
16/2015 Emisja Obligacji serii I/2015 (Raport: 16/2015)
30/06/2015
18:05
15/2015 Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 r. (Raport: 15/2015)
29/06/2015
17:29
14/2015 Ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015 (Raport: 14/2015)
26/06/2015
17:37
13/2015 Wykup obligacji (Raport: 13/2015)
02/06/2015
17:08
12/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport: 12/2015)
02/06/2015
17:00
11/2015 Rekomendacja podziału zysku oraz plan skupu akcji własnych (Raport: 11/2015)
28/05/2015
15:04
10/2015 Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii I/2015 (Raport: 10/2015)
15/05/2015
18:30
9/2015 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2015 (Raport: 9/2015)
11/05/2015
22:02
8/2015 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 8/2015)
29/04/2015
20:47
7/2015 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2014 (Raport: 7/2015)
29/04/2015
20:43
6/2015 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2014 (Raport: 6/2015)
28/04/2015
21:51
5/2015 Zmiana funkcji osoby zarządzającej (Raport: 5/2015)
30/03/2015
17:51
4/2015 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 4/2015)
27/02/2015
18:25
3/2015 Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2014 r. (Raport: 3/2015)
05/02/2015
16:55
2/2015 Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 2/2015)
26/01/2015
12:57
1/2015 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2015 r. (Raport: 1/2015)
01/12/2014
07:41
47/2014 COMP SA zarejestrowanie połączenia spółkami
01/12/2014
07:38
46/2014 COMP SA dopuszczenie możliwości dalszej sprzedaży akcji posiadanych w Elzab SA
28/11/2014
16:45
47/2014 Zarejestrowanie połączenia Emitenta ze spółkami Big Vent Spółka Akcyjna, „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „Safe Computing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Raport: 47/2014)
28/11/2014
16:38
46/2014 Dopuszczenie możliwości dalszej sprzedaży akcji posiadanych w Zakładach Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedziba w Zabrzu (Raport: 46/2014)
28/11/2014
16:29
45/2014 Wykup obligacji (Raport: 45/2014)
14/11/2014
17:40
44/2014 Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2014 r. (Raport: 44/2014)
09/10/2014
16:48
43/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2014 Comp S.A. (Raport: 43/2014)
02/10/2014
13:52
42/2014 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 42/2014)
02/10/2014
13:45
41/2014 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 41/2014)
01/10/2014
13:47
40/2014 Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta (Raport: 40/2014)
01/10/2014
13:40
39/2014 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez GENERALI OFE (Raport: 39/2014)
30/09/2014
07:39
38/2014 Złożenie zleceń sprzedaży akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 38/2014)
29/09/2014
18:22
37/2014 Nabycie akcji własnych (Raport: 37/2014)
25/09/2014
19:50
36/2014 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. obligacji na okaziciela serii I/2014 Spółki (Raport: 36/2014)
16/09/2014
14:59
35/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej oraz osoby blisko związanej z taką osobą (Raport: 35/2014)
02/09/2014
17:20
34/2014 Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. (34/2014)
29/08/2014
19:41
33/2014 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (Raport 33/2014)
28/08/2014
16:28
32/2014 Wykup i emisja obligacji (Raport: 32/2014)
28/07/2014
18:04
31/2014 Emisja Obligacji (Raport: 31/2014)
23/07/2014
17:22
30/2014 Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji (Raport: 30/2014)
11/07/2014
18:22
29/2014 Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji (Raport: 29/2014)
01/07/2014
11:28
28_1/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2014r – korekta (Raport: 28_1/2014)
30/06/2014
19:29
28/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. (Raport: 28/2014)
30/06/2014
19:27
27/2014 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 27/2014)
30/06/2014
19:24
26/2014 Uchwały podjęte na WZA Spółki w dn. 30 czerwca 2014 (Raport: 26/2014)
30/06/2014
19:21
25/2014 Powołanie członków Zarządu Spółki (Raport: 25/2014)
30/06/2014
19:16
24/2014 Podjęcie przez Zarząd Comp S.A. uchwały w przedmiocie przeprowadzenia emisji obligacji Spółki (Raport: 24/2014)
27/06/2014
08:30
23/2014 Uchwała Zarządu (Raport: 23/2014)
23/06/2014
09:01
22/2014 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 22/2014)
18/06/2014
22:43
21/2014 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 21/2014)
16/06/2014
11:20
20/2014 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. (Raport: 20/2014)
09/06/2014
15:44
19/2014 Zmiana sponsora emisji Emitenta (Raport: 19/2014)
03/06/2014
16:00
18/2014 Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług sponsora emisji Emitenta (Raport: 18/2014)
03/06/2014
15:53
17/2014 Wygaśnięcie umowy na świadczenie usług animatora Emitenta (Raport: 17/2014)
29/05/2014
10:48
16/2014 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. (Raport: 16/2014)
29/05/2014
08:18
15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. (Raport: 15/2014)
29/05/2014
07:47
14/2014 Podpisanie planu połączenia spółek Comp S.A., Big Vent S.A., Safe Computing Sp. z o.o. i Meritum Doradztwo i Szkolenia Sp. z.o.o. (Raport: 14/2014)
28/05/2014
19:36
13/2014 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 13/2014)
28/05/2014
16:59
12/2014 Wykup i emisja obligacji (Raport: 12/2014)
26/05/2014
17:04
11/2014 Podjęcie przez Zarząd Spółki Comp S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały o zwróceniu się do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki Comp S.A. z wnioskiem o udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (Raport: 11/2014)
23/05/2014
17:16
10/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług sponsora emisji (Raport: 10/2014)
23/05/2014
17:12
9/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora Emitenta (Raport: 9/2014)
15/05/2014
18:10
8/2014 Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r. (Raport: 8/2014)
24/04/2014
17:41
7/2014 Wykup Obligacji (Raport: 7/2014)
23/04/2014
21:11
6/2014 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2013 (Raport: 6/2014)
23/04/2014
21:00
5/2014 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2013 (Raport: 5/2014)
28/02/2014
17:55
4/2014 Rozszerzony skonsolidowany raport za 4 kwartał 2013 roku (Raport: 4/2014)
28/02/2014
13:31
3/2014 Wykup i emisja obligacji (Raport: 3/2014)
20/02/2014
16:07
2/2014 Wykup i emisja obligacji (Raport: 2/2014)
22/01/2014
09:08
1/2014 Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2014r. (Raport: 1/2014)
23/12/2013
17:55
42/2013 Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 42/2013)
18/12/2013
19:43
41/2013 Powołanie osoby zarządzającej (Raport: 41/2013)
18/12/2013
19:36
40/2013 Odwołanie osoby zarządzającej (Raport: 40/2013)
18/12/2013
14:46
39/2013 Wykup obligacji (Raport: 39/2013)
28/11/2013
17:26
38/2013 Zwiększenie zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 38/2013)
28/11/2013
17:21
37/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 37/2013)
20/11/2013
17:35
36/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 36/2013)
18/11/2013
17:45
35/2013 Emisja obligacji (Raport: 35/2013)
14/11/2013
17:47
34/2013 Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartał 2013 roku (Raport: 34/2013)
23/10/2013
14:04
33/2013 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 33/2013)
03/10/2013
15:08
32/2013 Emisja obligacji (Raport: 32/2013)
30/08/2013
18:05
31/2013 Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2013 roku (Raport: 31/2013)
28/08/2013
14:29
30/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 30/2013)
02/08/2013
16:40
29/2013 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO PTE S.A. (Raport: 29/2013)
19/07/2013
17:54
28/2013_2 Nabycie akcji własnych – korekta (Raport: 28/2013_2)
18/07/2013
18:02
28/2013_1 Nabycie akcji własnych – korekta (Raport: 28/2013_1)
18/07/2013
17:50
28/2013 Nabycie akcji własnych (Raport: 28/2013)
18/07/2013
17:26
27/2013 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej (Raport: 27/2013)
01/07/2013
13:19
26/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. (Raport: 26/2013)
28/06/2013
21:01
25/2013 Uchwały podjęte na WZA Spółki COMP S.A. (Raport: 25/2013)
26/06/2013
18:53
24/2013 Informacja o zawarciu umowy znaczącej przez Emitenta (Raport: 24/2013)
26/06/2013
17:30
23/2013 Autokorekta projektów uchwał WZA Spółki COMP S.A. (Raport: 23/2013)
26/06/2013
17:11
22/2013 Oferta zakupu akcji własnych Spółki COMP S.A. (Raport: 22/2013)
18/06/2013
11:49
21/2013 Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną (Raport: 21/2013)
18/06/2013
11:40
20/2013 Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Raport: 20/2013)
28/05/2013
15:41
19/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 19/2013)
24/05/2013
17:03
18/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. (Raport: 18/2013)
20/05/2013
16:41
17/2013 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 17/2013)
15/05/2013
17:51
16/2013 Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 kwartał 2013 roku (Raport: 16/2013)
15/05/2013
14:47
15/2013 Wykup obligacji (Raport: 15/2013)
26/04/2013
18:47
14/2013 Zestawienie raportów przekazanych przez Spółkę COMP SA do publicznej wiadomości w 2012 roku (Raport: 14/2013)
26/04/2013
18:28
13/2013 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2012 (Raport: 13/2013)
26/04/2013
18:21
12/2013 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2012 (Raport: 12/2013)
24/04/2013
13:48
11/2013 Wykup obligacji (Raport: 11/2013)
15/04/2013
13:58
10/2013 Przekroczenie progu 10% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 10/2013)
20/03/2013
19:13
9/2013 Wykup obligacji (Raport: 9/2013)
28/02/2013
18:21
8/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 8/2013)
28/02/2013
18:12
7/2013 Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 roku (Raport: 7/2013)
27/02/2013
13:11
6/2013 Wykup obligacji (Raport: 6/2013)
15/02/2013
13:34
5/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 5/2013)
24/01/2013
17:03
4/2013 Wykup i emisja obligacji (Raport: 4/2013)
18/01/2013
15:48
3/2013 Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 3/2013)
18/01/2013
11:58
2/2013 Informacja AVIVA Investors Poland SA o zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki (Raport: 2/2013)
18/01/2013
11:50
1/2013 Terminy publikacji raportów okresowych Comp S.A. w 2013 roku (Raport: 1/2013)
21/12/2012
11:49
53/2012 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej (Raport: 53/2012)
20/12/2012
16:15
52/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 52/2012)
27/11/2012
15:47
51/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 51/2012)
16/11/2012
15:37
50/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 50/2012)
12/11/2012
18:10
49/2012 Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku (Raport: 49/2012)
02/11/2012
14:15
48/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 48/2012)
30/10/2012
16:08
47/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 47/2012)
28/09/2012
22:41
46/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 46/2012)
29/08/2012
19:38
45/2012 Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2012 (Raport: 45/2012)
28/08/2012
21:25
44/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 44/2012)
23/08/2012
18:35
43/2012 Rozliczenie wezwania na akcje ZUK Elzab S.A. (Raport: 43/2012)
16/08/2012
19:56
42/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 42/2012)
02/08/2012
21:44
41/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 41/2012)
30/07/2012
22:39
40/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 40/2012)
02/07/2012
17:25
39_1/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku – korekta (Raport: 39_1/2012)
02/07/2012
17:24
39/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku (Raport: 39/2012)
02/07/2012
17:23
38/2012 Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną (Raport: 38/2012)
29/06/2012
23:04
37/2012 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 37/2012)
29/06/2012
22:40
36/2012 Uchwały podjęte na WZA Spółki (Raport: 36/2012)
29/06/2012
22:38
35/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 35/2012)
29/06/2012
20:49
34/2012 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 34/2012)
22/06/2012
19:23
33/2012 Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki zmiany do projektu uchwały na WZA Spółki zwołanego na 29 czerwca 2012 roku (Raport: 33/2012)
22/06/2012
19:21
32/2012 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 32/2012)
22/06/2012
19:20
31/2012 Uzupełnienie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 31/2012)
21/06/2012
22:46
30/2012 Zgłoszenie Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 30/2012)
21/06/2012
22:44
29/2012 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 29/2012)
21/06/2012
22:43
28/2012 Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 28/2012)
19/06/2012
19:28
27/2012 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 27/2012)
01/06/2012
19:35
26/2012 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 26/2012)
24/05/2012
18:48
25/2012 Zestawienie raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (Raport: 25/2012)
16/05/2012
21:45
24/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 24/2012)
15/05/2012
19:16
23/2012 Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku (Raport: 23/2012)
09/05/2012
18:50
22/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki za 1 kwartał 2012 roku (Raport: 22/2012)
02/05/2012
17:27
21/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 21/2012)
30/04/2012
20:00
20/2012 Wykup i emisja obligacji Spółki (Raport: 20/2012)
27/04/2012
18:20
19/2012 Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2011 (Raport: 19/2012)
27/04/2012
18:19
18/2012 Roczne sprawozdanie jednostkowe 2011 (Raport: 18/2012)