Akcjonariat

Liczba akcji Udział w liczbie akcji i głosach na WZ
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* 1 136 279 19,20%
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. 960 000 16,22%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. 621 122 9,96%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 559 193 9,45%
Jacek Papaj 337 063 5,70%
Robert Tomaszewski** 303 719 5,13%
Pozostali akcjonariusze 2 032 348 34,34%
Łącznie 5 918 188 100%
* Comp S.A. ani jednostki zależne nie wykonują prawa głosu na WZ.
** Robert Tomaszewski posiada:
– bezpośrednio 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,02% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 1.000 głosom, stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;
– pośrednio poprzez CE Management Group sp. z o.o. 302.719 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,11% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 302.719 głosom, stanowiących 5,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.;

Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 19.01.2021.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close