Raport półroczny skonsolidowany SA-PS/2005 (Raport: 65/2005) 12 / 10 / 2005

formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 34249 26344 8393 5568
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4526 2567 1109 543
Zysk (strata) brutto 4633 2885 1135 610
Zysk (strata) netto 3685 (6324) 903 (1337)
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 8871 (6617) 2174 (1399)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (3559) 32 (872) 7
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 11056 3399 2709 718
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 16368 (3186) 4011 (673)
Aktywa razem 84339 47020 20875 10352
Zobowiązania długoterminowe 1693 1297 419 286
Zobowiązania krótkoterminowe 27395 16086 6781 3541
Kapitał własny 55251 29637 13676 6525
Kapitał zakładowy 5788 4401 1433 969
Liczba akcji 2315285 1760285 2315285 1760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,59 (3,59) 0,39 (0,76)
zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,34 (2,87) 0,33 (0,61)
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 23,86 16,84 5,91 3,71
EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 20,02 13,44 4,95 2,96
kcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda n – – – –
a jedną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – półrocze / 2005
2 – półrocze /2004
3 – półrocze / 2005
4 – półrocze /2004

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:

http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi

http://demo.e-pap.pl/espi

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close